Dan poezije, 21. mart.

Poezija… reč koja otkriva naša nadanja, misli, osećanja. Učenici Škole za dizajn zajedno sa svojim mentorima, profesorima jezika, obeležili su Dan poezije, 21. mart.
Učenici su kroz svoje pesme predstavili jedinstvenu i snažnu ulogu poezije u životu svakog pojedinca.
Poezija je način da se sjedini sav ljudski napredak u povezivanju kultura i da se izrazi individualni pristup umetnosti.