Vanredni učenici

Škola za dizajn tekstila i kože u okviru nastavnog procesa nudi i vanredno školovanje. Prvi razred vanrednog školovanja mogu upisati lica sa stečenim osnovnim obrazovanjem i položenim završnim ispitom. Nakon završenog srednjeg obrazovanja mogu da se upišu lica radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog i majstorskog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom. Vanredno školovanje u određeni razred može upisati i učenik radi završavanja prekinutog redovnog školovanja.

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.