Boljom obukom do lakšeg zapošljavanja

Novi Pazar – Adaptacijom i opremanjem mašinskog parka Škole za dizajn tekstila i kože počeće projekat „Jačanja stručnog obrazovanja u tekstilnoj industriji

i industriji odeće i obuće u Novom Pazaru, Tutinu, Raški i Sjenici“, rečeno je na konferenciji za novinare.

Direktor ove škole Meho Camović ocjenio je da će se zamjena više od 20 godina starih mašina sa 24 nove omoguciti bolju praktičnu nastavu učenicima.

„Izvršiće se adaptacija pet radionica ukupne površine 300 metara kvadratnih tako da će djeca raditi u daleko boljem ambijentu nego što je do sada bio“, rekao je Camović.

Škola za dižajn tekstila i kože je projekat pokrenula uz pomoć Regionalne razvojne agencije Sandžaka. Direktor agencije Samir Kačapor pojasnio je da će projektom biti formiran poseban obrazovni program za obuku radnika, što bi trebalo da pomogne u njihovom zapošljavanju.

„Posebno ćemo se fokusirati na ta lica, ali prema podacima koje smo dobili iz Nacionalne službe, koje ćemo redovno proveravati i analizirati, naći ćemo i ljude koji su obučeni. Imamo neke cifre koliko ima obućara i tekstilaca ali prije svega nam je bitno da tih 10. 500 ljudi osposobimo za budući rad“, rekao je Kačapor.

U realizaciji ovog projekta učestvuju i postojeći klasteri u ovim oblastima, ASSTEX i NP Shoes koji će pružiti dalju stručnu praksu srednjoškolcima u svojim kompanijama i doprineti zapošljavanju.

Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES, a ukupna vrijednost projekta iznosi 67.935 evra.