ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • Уверење о обављеном завршном испиту
  • Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе
  • Образац за упис у средњу школу
  • Лекарско уверење
  • Пластична фолија