Modelar odeće

Naziv kvalifikacijeModelar odeće
 Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo
 Nivo kvalifikacije: 4
 Trajanje školovanja:4 godine


Cilj obrazovanja: 

Osposobljavanje lica za izradu šablona i probnog odevnog predmeta. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za: – primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu; – primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada; – primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada; – upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu; – preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri; – prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.,

Po završenom obrazovanju lice će biti u stanju da:        -objasni značaj konstrukcije i modelovanja u proizvodnji odeće;primeni osnovnu konstrukciju različitih odevnih predmeta i modnih detalja;objasni načine modelovanja različitih  odevnih predmeta i modnih detalja;objasni kompletiranje različitih odevnihpredmeta i modnih detalja;objasni načine gradiranja tj. izrade većih imanjih veličina – navede vrste tekstilnih materijala, njihove osnovne karakteristike i način upotrebe u izradi odeće; – objasni ponašanje tekstilnih materijala u toku eksploatacije; – objasni način održavanja tekstilnih materijala; – razlikuje karakteristike zanatske i industrijske proizvodnje odeće; – navede način izbora i pripreme materijala za šivenje; – navede vrste, karakteristike i način primene različitih vrsta bodova i šavova; – navede vrste mašinskih igala i način izbora prema vrsti materijala i koncu; – objasni način krojenja tekstilnog materijala; – objasni mogućnosti klasične mašine za šivenje Po završenom obrazovanju lice će biti u stanju da:      –tumači zadatu skicu; – prilagođava skicu odabranom materijalu; – određuje mere (osnovne i pomoćne); – definiše opis konstrukcije zarazličite odevne predmete i modnedetalje; – crta osnovnu konstrukciju za različiteodevne predmete i modne detalje; – modeluje različite odevne predmete i modne detalje u zavisnosti od zadate skice i oblika tela za koje se radi; – kompletira šablone za krojenje ;- formira krojnu sliku; – izrađuje šablone za sve potrebneveličine ;- obavlja sve faze konstrukcione pripreme uz primenu računara – priprema, postavlja materijal za krojenje i ručno kroji; – šije prototip odevnog predmeta naobičnoj mašini za šivenje;- koristi specijalne mašine za šivenje; – podešava parametre peglanja i pegla; – kontroliše pojedine faze u toku izrade odevnog predmeta; – uočava greške na gotovom odevnom predmetu i koriguje urađene šablone; – primenjuje mere zaštite na radu i okoline.  Po završenom obrazovanju lice će biti u stanju da:          -savesno, odgovorno, uredno i precizno obavlja poverene poslove;– efikasno planira i organizuje vreme;– ispolji pozitivan odnos prema značaju sprovođenja propisa i važećih standarda u tekstilstvu;– ispolji pozitivan odnos prema funkcionalnosti i tehničkoj ispravnosti opreme i uređaja koje koristi pri obavljanju posla;– ispolji ljubaznost,komunikativnost, fleksibilnost u odnosu prema saradnicima;– radi u timu;– bude orijentisan ka klijentu;– rešava probleme i prilagodi se promenama u radu;– ispolji inicijativnost i preduzimljivost u radu;– ispolji samokritičnost i objektivnost pri obavljanju posla;– ispolji kreativnost i inovativnost pri obavljanju posla;– ispolji pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima.    

Nastavni planovi

Nastavni plan_MODELAR ODEĆE – Opšteobrazovni
Nastavni plan_MODELAR ODEĆE – Stručni