Javni poziv

Poštovane kolege,

 1. februara je naša škola započela projekta „Vektorski svet“ finansiranog od strane Evropske unije (Erasmus+ programa). Cilj projekta je unapređenje nastave stručnih predmeta grafičkog dizajna prilagođene tržištu rada u partnerskim školama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Portugaliji. Specifični ciljevi su: Detaljna analiza planova i programa nastave stručnih predmeta grafičkog dizajna u ove četri zemlje sa isticanjem dobrih praksi i manjkavosti u nastavi u cilju razvijanja savremene nastave. Kreiranje digitalnog udžbenika za predmet oblikovanja grafike koji je prilagođen tržištu rada i aktuelnim softverskim rešenjima. Unapređenje znanja i softverskih veština kod nastavnika. Uspostavljanje mreže među školama u cilju saradnje i napredovanja nastave.
  Aktivnosti ovog projekta su:
  Detaljna šestomesečna analiza kurikuluma u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Portugaliji.(u vidu metodološkog pedagoškog istraživanja) Pisanje digitalnog priručnika oblikovanja grafike koji će imati prilagođen saržaj tržištu rada i savremenim softverima. Obuka za nastavnike za unapređenje znanja i softverskih veština kao i korišćenja novonastalog priručnika u Splitu.Testiranje udžbenika u obliku petodnevnih časova svih partnerskih škola u Mariboru. Konferencija promocije analize i priručnika u Beogradu. Promocija priručnika putem medija, interneta, eTwining iventa i sastanaka. Deo projekta su i tri sastanka koja su offline sastanci u Sloveniji, Portugaliji i Hrvatskoj.
  Do sada su rađene organizacione aktivnosti kao što su sastanci projektnog tima, plan diseminacije, monitoringa i evaluacije, vizuelni indetitet projekta i sada smo započeli sa bitnom aktivnošću analizom plana i programa u ove četri zemlje.
  Raspisan je javni poziv trenutno za nastavnike koji žele da rade ovu analizu u vidu naučnog istraživanja i rok za prijavu je 24.04.2022. Odabir nastavnika će vršiti projektni tim iz Portugalije, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Ovu analizu može da radi jedan nastavnik a može i više nastavnika iz Srbije, ali ukupni broj radnih dana koji su plaćeni su 15 u bruto iznosu. I oni se dele ako istraživanje rade više nastavnika.
  Link za prijavu je
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHYm246_b-5l4hvFgphIoQ4T1YBa9lkiNLUE1OHC0FuTZxwQ/viewform