ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању Уверење о обављеном завршном испиту Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе Образац за упис у средњу школу Лекарско уверење Пластична фолија

 XXVI Републичко такмичење текстилних и  кожарских школа Републике Србије 

Одржано је од 19 – 21. маја 2022. године у Руми. Средња стручна школа “ Бранко Радичевић” дочекала је деветнаест школа из Србије и једну школу из Босне и Херцеговине. Свечано отварање такмичења почело је у сали Културног центра “Брана […]

1480 Superschools

Od 4.5. do 10. 5. 2022. godine, Škola za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara je dočekala 13 učenika prištinske srednje stručne škole “ Shtjefen Gjecovi”, Prishtina i njihova 2 nastavnika u pratnji. U danima aktivnosti, zajedno sa 15 […]

Javni poziv

Poštovane kolege, februara je naša škola započela projekta „Vektorski svet“ finansiranog od strane Evropske unije (Erasmus+ programa). Cilj projekta je unapređenje nastave stručnih predmeta grafičkog dizajna prilagođene tržištu rada u partnerskim školama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Portugaliji. Specifični ciljevi […]

Наша школа учествује у најобухватнијем међународном истраживању у области образовања

Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА у трогодишњим циклусима организује Организацију за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) . Основни циљ ПИСА студије је да се цени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује […]