Отворени образовни ресурси

Сва права задржава задржава хттпс://обуке.зуов.гов.рс/ односно семинар под називом Дигитална учионица

Дигитални ресурси за наставу и учење 
  

Интернет је пун готових садржаја који могу да се искористе и употребе као ресурс у процесу наставе и учења. Под дигиталним ресурсима/садржајима подразумевамо слике, текст, аудио и видео-материјал и др. материјал који можемо пронаћи на интернету. На самом наставнику је да процени, на основу свог педагошког искуства, шта је од понуђених дигиталних садржаја прикладно за употребу у учионици. На интернету постоји и мноштво садржаја који су већ уобличени и смислено груписани за употребу у настави. Ове садржаје често називамо дигиталним наставним садржајима/материјалима. Све већа потреба наставника и стручних сарадника за готовим дигиталним садржајима, као и разни пројекти чији је циљ био израда ових материјала, довели су до појаве портала и веб сајтова на којима су ови садржаји презентовани и понуђени за преузимање.  

Када имамо садржај/материјал који је намењен употреби у настави и учењу и који је потпуно слободан за преузимање, говоримо о отвореним образовним ресурсима.  Отворени образовни ресурси, представљају ресурсе намењене настави, учењу и истраживањима који се налазе у јавном домену или су објављени под ауторском лиценцом која дозвољава њихову бесплатну употребу и дељење од стране других. ООР су по правилу у електронском облику, доступни на интернету, и могу да обухватају разне појадиначне материјале, тестове, видео материјале, презентације, софтвер и све остале садржаје који се могу слободно користити у настави.  На наставнику је да процени шта од пронађених отворених образовних ресурса може да користи у интегралном облику, а шта треба да измени и прилагоди потребама својих ђака и свом методичком приступу. У свету, посебно на развијеном западу, постоји велики број портала и веб сајтова који нуде овај садржај. Код нас тај број није толико велик, али на следећим странама ове лекције приказаћемо вам најзначајније домаће изворе отворених образовних ресурса. Поред домаћих извора приказаћемо вам и стране изворе на којима се налазе садржаји преведени на наш језик. 

Дигитална учионица

Продукт пројекта Дигитална учионица, тј. обуке на којој се тренутно налазите је база од преко 1000 домаћих радова – тј. завршних задатака обуке.

Иако ова база није изграђена путем конкурса и иако се састоји од обавезних домаћих задатака добијених на обуци, у њој ћете наћи прегршт одличних примера примене ИКТ технологија у настави. Међу 1000 припрема за часове сигурно ћете пронаћи и оне који вама могу помоћи у реализацији наставе или вам послужити као идеја и концепт за рад.

И ова обука на којој се тренутно налазите предвиђа израду домаћег задатка, тј. примену наученог у пракси. Задатак се огледа у изради и реализацији бар једног угледног “дигиталног” часа. Рок за израду овог практичног задатка је померен за почетак школске године, тј. треба да се реализује у стандардним условима рада школе.

Најбољи прикази дигиталних часова наћи ће се у бази најбољих радова на сајту пројекта.

TED Ed

TED Ed представља изузетно велику колекцију видео лекција од којих су бројне преведене на српски језик.

TED Ed ради под паролом “Лекције које вреди делити”, а настао је као подпројекат још веће базе видео садржаја под називом TED. За разлику од пројекта из ког је произашао TED Ed садржи видео материјале само за образовање.

Видео лекције су изезетног техничког, визуелног и садржајног квалитета.

Посебна вредност овог сајта је и то што сваку видео лекцију можете прилагодити својим потребама тако што ћете у видео садржај додати и питања и задатке за ученике. Нису сви материјали преведени на српски језик, али се исплати претражити базу за материјалима које бисте могли употребити у свом наставном процесу. 

На следећој страни погледајте видео упутство за коришћење овог сјајног репозиторијума.