Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА у трогодишњим циклусима организује Организацију за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) .

Основни циљ ПИСА студије је да се цени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им је бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву. У ПИСА испитивањима посебно се придаје пажња томе колико добро ученици могу да искористе оно што су научили и да примене то знање и у непознатим околностима, не само у школи, већ и ван ње.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Поред тога, овај пут ће бити и задатака који се односе на креативно мишљење. Осим задатака, попуњавају се и упитници који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.
У Србији се ПИСА тестирање организује шести пут. У пробном испитивању учествује 178 средњих и 15 основних школа из различитих делова Србије. Случајним избором одређења су 42 ученика из наше школе који ц́е учествовати у овом тестирању. Они ће представља школу и бити део ,,националног тима Србије ПИСА 2022″

Датум: 12.04.2022
Место: Школа за дизајн текстила и коже – Нови Пазар