На основу резултата тестирања оптерећености ученика са становишта родитеља, могу дати следећу процену:

Сви ученици прате наставу на даљину и просечно проводе по 4 сата пратећи наставу и решавајући задатке. Родитељи сматрају да је то довољно за њихово дете. Све преко тога би било превише. Већина ученика наставу прати самостално, али има и значајан број оних који морају затражити помоћ родитеља и другова. Сматрам да то представља додатно оптерећење за родитеље који могу и умеју да помогну својој деци, али и за  боље ученике од којих се траже објашњења и готови резултати. Такође сматрам да би критеријуме учења и постављања домаћих задатака, наставници, требали рангирати по тежини. Смањити број задатих задатака, (нарочито код предмета које деца теже прате), и постављати конкретна питања. Понудити одговоре, које би деца давала заокруживањем или дописивањем, а за оне напредније, објашњавање, размишљање, промишљање, писање есеја.

Децу најмање оптерећују презентације, аудио, видео записи, као и настава путем платформи Вибер и Вацап. Ове технике треба што више користити, али не избегавати и платформе које Министарство препоручује. У одељењима у којима је то могуће, у сарадњи са одељењским старешином, потребно је пробати Мајкрософт платформу, јер је изузетно добро конципирана и пружа велике могућности за рад и комуникацију. (Обратити се проф. Бењамину Махмутовићу).

Родитељи сматрају да настава на даљину не одузима превише њиховог времена и да не помажу превише својој деци. Ове одговоре можемо узети са резервом, јер нисмо сигурни колико родитеља је стручно да им помаже. Неки су одговоре дали јер сматрају да им не могу помоћи. Сматрам да овде највећу улогу имају и извршавају предметни наставници који ће јаснијим и прецизнијим предавањима помоћи ученицима у савладавању градива. Акценат ставити на развијање позитивних и другарских односа са наставником, похвале и емпатију. Такође треба, али поштујући оптерећеност, упућивати на вршњачко учење и помоћ бољих ученика.

На основу резултата тестова оптерећености са становишта ученика, дајем следећу процену:

Сви ученици прате наставу на даљину. Кажу да у просеку проводе 5 сати, (а неки и више) пратећи наставу на даљину и решавајући задатке. Њима би одговарало да за наставу и учење одвоје највише 3 сата. Одговори о врсти учења и платформама се не разликују од тестова родитеља. Углавном воле да комуницирају и да се виде и чују са наставницима и друговима. Ученици су реалнији и кажу да им у учењу и изради задатака помажу родитељи и другови. Овде није поменуто да  наставници, својим питањима, предлозима и сугестијама имају највећи допринос у помоћи при решавању задатака (примедба педагога- приметио приликом обиласка часова на даљину).