Elementor #1011

Tragovi naših talenata

Od trenutka dolaska u neki prostor, sva naša čula su pod uticajem fizičkih obeležja
prostora, naš ih mozak svesno ili nesvesno obrađuje, a ti procesi utiču na naša mentalna,
emocionalna i telesna stanja (Šimić, 2017).
U našoj školi doživljaj prostora može se posmatrati s
mnogobrojnih aspekata. Među njima ističu se discipline iz područja građevine i arhitekture, kožarstva, galanteristike, modnih krojača, dizajna grafike kao i dr.
Mi doživljaj prostora, posebno
školskog prostora i njegovog uređenja, razmatramo kroz građevinsko-arhitektonsku teorijsku
perspektivu, ali i kroz dizajn grafike, kao i ostale smerove koje podučavamo pa se tako i trudimo da prostorno uređenje škole uvedemo u školsku praksu.
S obzirom da se možemo pohvaliti u svakom trenutku talentom naših đaka, škola je odlučila da omogući učenicima da ostave svoj pečat i svoj trag na našem Hramu znanja.
Želimo da im pružimo ruku poverenja i da ponosno predstavimo naše đake u njihovom najboljem svetlu, u pravom svetlu.
Ovaj put ta prilika je pripala učenicima odeljenja IV1 i IV4.
Oni su jednoj tamnoj učionici dali novo ruho i time je učinili najpoželjnijom među đacima.
Svojim talentom uspeli da oplemene prostor u kom radimo i prikupljamo nova znanja.
Takođe, veliko hvala direktoru i pomoćnim radnicima škole koji su sa učenicima tokom online nastave zajedničkim snagama postigli cilj za samo par dana.
Ovakvi učenici koji timski i prijateljski sarađuju su dobar primer drugima, ali i nama odraslima koji iz njihovog primera možemo naučiti da sve ide lakše kada se udružimo.

Autor: Birsena Šemsović