U ime tima “Budi human” želim da vas obavestim da je prvi konkurs koji smo organizovali vrlo uspešan! Učenici su bili vrlo zainteresovani i vredni. Poslali su kreativna, inovativna idejna rešenja na zadate teme i za to će biti nagrađeni.

Nagrađeni učenici smera Tehničar dizajna grafike su:

I nagrada (6.000 din.) : Kamberović Ahmed

II nagrada(4.000 din.) :Ugljanin Ilhana

III nagrada(2.000din.) : Tajić Dina

Nagrađeni učenici smera Tekstilstvo su:

I nagrada(6.000din.) : Jahović Kaida

II nagrada(4.000din.) : Hasanović Amina

III nagrada(2.000din) : Bihorac Anisa

Nagrađeni učenici smera Kozarstvo su:

I nagrada(6.000din) : Bilalović Ajla

II nagrada(4.000din) : Društinac Altan

III nagrada(2.000din) : Lukač Altuna

Učenici sa teškoćama u razvoju su se u velikom broju odazvali na konkurs sto je za veliku pohvalu. 15 učenika koji su poslali radove, biće nagrađeni sa po 2.000 dinara.

Nagrađeni učenici smera za Građevinarstvo i geodeziju su:

Hamzić Rejhan (4.000din)

Ibrahimović Džemail (4.000din)

Nuković Emir (4.000din)

Predsednica tima “Budi human”
Mersija Džanković-Jašarević

Nagradjeni ucenici

Radovi ucenika sa teskocama u razvoju