Prostor

Zgrada škole

Nastava se odvija u zgradi Škole i u zgradi bivšeg Zavoda za zapošljavanje. Školska zgrada je podeljena tako da leva strana pripada Tehničkoj školi, a desna strana Školi za dizajn tekstila i kože. Sa obzirom na mali broj učionica i kabineta i veći broj odeljenja organizacija obrazovno-vaspitnog rada u teorijskoj nastavi je otežana. Škola ima dovoljan broj radionica za obavljanje praktične nastave. U školskoj zgradi se nalaze tri konfekcijske i jedna mehaničarska radionica, a u zgradi bivšeg Zavoda za zapošljavanje nalaze se dve konfekcijske radionice i dve kožarske radionice sa pripremnom i magacinskom prostorijom i jedna radionica za građevinsku struku za vežbe, praktičnu nastavu i nastavu u bloku, koja je u opremanju.


Struktura i veličina školskog prostora

Redni broj Namena prostorije Broj prostorijaPovršina (m2)
Kancelarije i druge prostorije
1.Kancelarija direktora134,78
2.Kancelarija sekretara113,04
3.Kancelarija računovodstva115,93
4.Kancelarija pedagoga i pomoćnika direktora113,04
5.Kancelarija koordinatora praktične nastave115,60
6.Fiskulturna sala2689,90
7.Pripremne prostorije117,48
8.Svlačionice449,68
9.Prostor za sprave250,49
10.Biblioteka sa čitaonicom289,50
11.Prostorija za domara117,08
12.Zubna ambulanta117,25
13.Arhiva110,00
14.Magacinski prostor  
15.Hodnici7313,08
16.Sanitarni čvorovi5117,13
17.Kotlara186,40
18.Prostorija za kotlara126,39
UKUPNO1887,85
Učionice i kabineti
1.Učionica opšte namene br.1154,27
2.Učionica opšte namene  br.2153,46
3.Kabinet crtanja i slikanja sa pr. prostorijom288,56
4.Učionica opšte namene br.4154,27
5.Kabinet stručnih predmeta tekstilne struke154,27
6.Kabinet fizike sa pripremnom prostorijom188,56
7.Kabinet za primenu računara sa pr. prostor.288,78
8.Kabinet matematike156,70
9.Učionica opšte namene br.9139,98
10.Kabinet stručnih predmeta građevinske struke156,60
11.Kabinet stručnih predmeta kožarske struke156,60
12.Učionica opšte namene br.12139,98
13.Kabinet informatike254,74
14.Kabinet primene računara154,27
15.Učionica za odelјenje lako ometenih u razv.119,00
UKUPNO878,09
Radionički prostor
1.Konfekcijska radionica (matična zgrada)3150,37
2.Konfekcijska radionica (zgrada Zavoda)296,00
3.Mehaničarska radionica111,05
4.Obućarska radionica (zgrada Zavoda)2114,55
5.Radionica za građevinsku struku (zgrada Zavoda)145,85
6.Pripremna prostorija16,37
UKUPNO:424,19
UKUPNA VELIČINA PROSTORA:3190,13