Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

Погледајте упутства за неке од бесплатних алата који вам могу помоћи за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину.

Погледати више на > линк <

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *