Tehničar dizajna odeće

Naziv kvalifikacijeTehničar dizajna odeće
 Područje rada: Tekstilstvo i kožarstvo
 Nivo kvalifikacije: 4
 Trajanje školovanja:4 godine


Cilj obrazovanja: 

Osposobljavanje lica za izradu skice i kolekcije skica (umetničkih i tehničkih) odevnih predmeta i modnih detalja za unikatnu i industrijsku  proizvodnju, kao i praćenje i usmeravanje realizacije kolekcije odevnih predmeta i modnih detalja.

Ishodi stručnog obrazovanja: 

– poznaje različite likovne tehnike, materijale i slikarske postupke;
– shvata značaj primene različitih likovnih tehnika i materijala u oblasti dizajna odeće;
– poznaje likovne elemenata i principe komponovanja;
– poznaje nastanak, razvoj i teoriju dizajna;
– razlikuje karakteristike tekstila i kostima različitih istorijskih perioda;
– shvata značaj dizajna odeće u oblikovanju odevnih formi
– poznaje način stiliovanja i transponovanja likovnim principima komponovanja u dizajnu različitih odevnih formi,