Istorijat škole

Škola za dizajn bila je sve do 1993. godine u sastavu obrazovnog centra “Zenun Hasković”. Rekonstrukcijom mreže škola i preraspodelom struka u toku 1987. godine obrazovni centar se organizuje u dva  OOUR-a  sa radnom jedinicom. Odlukom vlade Republike Srbije o mreži škola u republici srbiji (“Sl. glasnik RS” br.. 7/93) pod nazivom “Kožarsko-tekstilna škola”, osnovna je i registrovana 10.03.1993. godine kod Privrednog suda u Kraljevu. 

Školske 2007/2008. godine za područje tekstilstva i kožarstva, u školi su uvedena odeljenja u kojima se realizuje nastavni plan i program ogleda i to – jedno odeljenje obrazovnog profila ”Dizajner odeće” i jedno odeljenje ”Dizajner proizvoda od kože”. Po odobrenju Ministarstva prosvete i sporta od 1. septembra 2007. godine škola menja i naziv u „Škola za dizajn tekstila i kože“.

Školske 2008/2009 u ovoj školi je uvedeno novo područje rada – građevinarstvo i geodezija sa dva obrazovna profila:
1. građevinski tehničar za visokogradnju i
2. građevinski tehničar za niskogradnju
Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 022-05-00111/94-03 od 12. 6. 2009. godine utvrđeno je da škola ispunjava propisane uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika i dovoljan broj učenika za ostvarivanje nastavnih planova i programa.