Škola za dizajn odabrana za finansiranje ERASMUS+ projekta

Škola za dizajn odabrana za finansiranje ERASMUS+ projekta

Fondacija Tempus završila je proceduru odabira Erazmus + projekata strateških partnerstava za oblast “Stručno obrazovanje i obuke”, prijavljenih u okviru konkursnog roka za 2018. godinu prilikom čega je Škola za dizajn tekstila i kože odabrana za finansiranje. 

Na koordinativnom sastanaku svih odobrenih Erazmus+ projekata Strateških partnerstava u Nacionalnom pozivu za 2018. godinu, koji je realizovan u 7. septembra 2018. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, predstavnici su upoznati sa procedurom sproveđenja projekta, a za zvaničan početak realizacije određen je 1.10.2018. godine. 

O daljim bitnim koracima vezanim za razvoj projekta bićete obavešteni na ovoj stranici.