Prezime i ime Predmet koji predaje
1.       Hasurdžić Zulejha Srpski jezik
2.       Halilović Elma Srpski jezik
3.       Bećović Harisa Srpski jezik
4.       Mučić Alma Srpski jezik
5.       Islamović Amina Srpski jezik
6.       Nuhović Lanela Engleski jezik
7.       Biberović Birsena Engleski jezik
8.       Alijević Birsela Engleski jezik
9.       Prelјević Mehmed Istorija
10.     Radončić Ismet Geografija
11.     Hodžić Amer Crtanje i slikanje
12.     Gorčević Senada Crtanje i slikanje
13.     Čoković Emir Crtanje i slikanje
14.     Mehović Bekim Crtanje i slikanje
15.     Muratović Senada Fizičko vaspitanje
16.     Vučković Milić Fizičko vaspitanje
17.     Prelјević Nerkez Fizičko vaspitanje
18.     Gegić Sead Fizičko vaspitanje
19.     Mutavdžić Dejan Matematika
20.     Kožar Besim Matematika
21.     Alјušević Aldin Matematika
22.     Prelјević Kenan Matematika
23.     Ibrahimović Adnan Matematika
24.     Velјković Ivan Matematika
25.     Caković Munir Računarstvo i inf.
26.     Džanković Ervin Računarstvo i inf.
27.     Sinanović Azem Fizika
28.     Vatić Izeta Hemija
29.     Ramović Amina Biologija
30.     Đerlek Amela Biologija
31.     Ifeta Juković   Sociologija
32.     Gicić Suzan Ustav i prava građana
33.     Grišević  Aida Psihologija
34.     Ćatović Nusreta Filozofija, sociol.
35.     Hasanović Bisera Stručni predmeti tek.
36.     Jaćović Vanja Stručni predmeti tek.
37.     Trtovac Nermana Stručni predmeti tek.
38.     Abdagić Mensur Str.pred.teks.
39.     Bogućanin Mejrema Stručni predmeti tek.
40.     Camović Ramiza Stručni predmeti tek.
41.     Jolović Slavica Stručni predmeti tek.
42.     Prtinac Indira Stručni predmeti tek.
43.     Anđelković Olivera Praksa; Str.pred.tek;
44.     Bahtijarević Ljubica Praktična nast.teks.s.
45.     Hanuša Ismeta Praktična nast.teks.s.
46.     Serezlić Džemail Praktična nast.teks.s.